Na základe doručeného súhlasu nášho zriaďovateľa (Arcibiskupský úrad Košickej arcidiecézy) vám oznamujeme nasledovné:

A) žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie do cirkevnej materskej školy pre školský rok 2021/2022 je možné podať priamo v budove CMŠ na Dobrianskeho ulici 1494 vo Vranove nad Topľou v termíne do 6.5.2021, (text rozhodnutia)

B) zápis do 1. ročníka cirkevnej základnej školy pre školský rok 2021/2022 bude v dňoch 7.4. až 8.4.2021 v budove CZŠ na Bernolákovej ulici č. 92 vo Vranove nad Topľou (text rozhodnutia).