V týchto dňoch sa dožíva náš otec kardinál J.Em.Jozef Tomko krásneho veku 97. rokov. Chceli by sme mu ako škola pogratulovať k jeho narodeninám a zaželať mu ešte pevné zdravie a dostatok Božieho požehnania. Myslíme naňho v našich modlitbách. Pripájame sa k zástupu gratulantov celého sveta a ako otec kardinál sám píše:
„Je to potešiteľné, že aj za kardinálov sa voľakto modlí a prináša nám toto duchovné potešenie. Pán Boh zaplať. Aj ja sa modlím za vás, a to každý deň, pretože ste moja rodina. Slovenská rodina, naša, katolícka. Bohu vďaka a vďaka vám.“
Pripomeňme, že v piatok 12. marca kardinál Tomko slávi aj 72. výročie svojej kňazskej vysviacky.