Milí rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernení MŠVVaŠ SR a z dôvodu efektívnejšej administrácie sme pre vás pripravili elektronickú prihlášku, ktorú môžete vyplniť z pohodlia domova.

Link na elektronickú prihlášku: https://cssvranov.edupage.org/register/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021, pričom konkrétne miesto a čas určí zriaďovateľ školy.

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa na našej škole uskutoční 7.4. – 8.4.2021 v budove školy na ulici Bernolákova 92, Vranov nad Topľou.

  • zápis sa odporúča elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční osobným stretnutím  v priestoroch školy.

Tešíme sa na všetkých budúcich prvákov.