V okresnom kole Biblickej olympiády 2021 , ktorá prebiehala minulú stredu 10.3.2021 v online priestore, sa obe naše družstvá v dvoch kategóriách umiestnili na nádhernom 1. mieste. Postupujú tak na diecézne kolo Biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v apríli. Touto cestou blahoželáme žiakom:

Mladšia kategória: 1.Michaela Novotná (sekunda), 2. Mikuláš Gazda (tercia), 3. Pavol Gazda (kvarta)

Staršia kategória: 1. Laura Calková (kvinta), 2. Miriam Hoľková (III.AG), 3. Katarína Gazdová (III.AG)