Oznamujeme žiakom maturitných ročníkov (Oktáva a IV.AG), že s účinnosťou od pondelka 22. marca 2021 sa pre tieto triedy obnovuje vyučovací proces prezenčnou formou.

Ostatné triedy gymnázia pokračujú vo vzdelávaní dištančne.