Nedávno si žiaci štvrtého ročníka mali možnosť vyskúšať povolanie režiséra, zvukového majstra či viacerých hercov a vytvoriť rozhlasovú rozprávku. V nej bolo potrebné čítaný text (príp. úryvok) doplniť rôznymi zvukmi. Výsledkom ich snaženia sú naozaj zaujímavé rozprávky. Veď posúďte sami.