Sviatok Božieho milosrdenstva je slávený na prvú nedeľu po Veľkej noci, čiže druhú veľkonočnú nedeľu, nazvanú Nedeľou Božieho milosrdenstva. Do liturgického kalendára ju zapísal najprv kardinál František Macharski pre krakovskú diecézu (1985) a potom niektorí poľskí biskupi v svojich diecézach. Na žiadosť Poľskej konferencie biskupov Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1995 ustanovil tento sviatok pre všetky diecézy v Poľsku. V deň kanonizácie sestry Faustíny 30. apríla 2000 pápež vyhlásil tento sviatok pre celú Cirkev.

Inšpiráciou pre ustanovenie tohto sviatku bola túžba Ježiša, ktorú odovzdala sestra Faustína. Pán Ježiš jej povedal: Túžim, aby prvá  nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Den. 299). Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých  hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa  priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá  pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti (Den. 699). Vo viacerých zjaveniach Pán Ježiš povedal nielen o mieste sviatku v liturgickom kalendári v Cirkvi, ale aj motív a cieľ jeho ustanovenia, spôsob prípravy a tiež veľké prísľuby. Najväčšou z nich je milosť „úplného odpustenia vín a trestov“ spojená s prijatím svätého prijímania v tom dni po svätej spovedi (bez náklonnosti k hriechu), v duchu úcty k Božiemu milosrdenstvu, čiže v postoji dôvery k Bohu a činnej lásky k blížnemu. Je to – ako hovorí profesor Ignacy Rozycki – väčšia milosť ako úplné odpustky. Tie pozostávajú len na odpustení dočasných trestov za učinené hriechy, ale nie sú nikdy odpustením samotných vín. Najosobitnejšia milosť je tiež väčšia ako milosť sviatostí, okrem krstu. V prísľuboch Kristus spojil odpustenie vín a trestov s prijatým svätým prijímaním na sviatok milosrdenstva, čiže z tohto pohľadu ju povýšil na úroveň „druhého krstu“. Prípravou na tento sviatok má byť novéna z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní, začínajúc od Veľkého piatku. Sviatok môjho milosrdenstva vytryskol z [môjho] vnútra pre potešenie celého  sveta (Den. 1517), povedal Pán Ježiš sestre Faustíne.

Zdroj: www.milosrdenstvo.sk

viac