Minulý piatok (9.4.2021) v neskorých večerných hodinách sa uskutočnilo ďalšie z online stretnutí školských koordinátorov projektu Be Allies, Not Bullies.

Projekt, ktorý už od roku 2018 realizujeme v rámci programu Erasmus+, sa pomaly, ale isto blíži k svojmu záveru. Po jeho predlžení o 10 mesiacov z dôvodu COVID-19 sa jeho novým dátumom ukončenia stal 30. jún 2021.

Dovtedy je pred nami však ešte veľa práce, a to najme s prípravou a realizáciou dvoch virtuálnych stretnutí, nakoľko súčasný epidemiologický stav stav neumožňuje zorganizovať tradičné mobilitné stretnutia v partnerských školách. A práve koordinácia týchto dvoch stretnutí v online svete bola aj témou tohto stretnutia, ako ináč, tiež v online video stretnutí.

Projekt Be Allies, Not Bullies je finančne podporený grantom EK v rámci programu Erasmus+, zmluva číslo SK01-KA229-046275.