Aj keď sme kvôli pandemickým opatreniam vydaným z dôvodu COVID-19 už viac ako rok „zatvorení“ doma, život sa nezastavil a výučba prebieha ďalej, aj keď možno v iných podobách na aké sme boli doposiaľ zvyknutí.

To je aj dôvod, prečo sa dnes v pondelok 12.4.2021 stretli žiaci kvarty v online diskusii v anglickom jazyku s pani Petrou Slezákovou z iniciatívy ZeroWaste Slovakia.

Predmetom stretnutia bol webinár na tému „ZeroWaste a dopad tvorby odpadu na klimatické zmeny“, v rámci ktorého sa žiaci mali možnosť oboznámiť nielen s významom termínov ako napr. uhlíková stopa, recyklovanie a pod.

Stretnutie bolo organizované a finančne podporené z prostriedkov EU, programu Erasmus+, v rámci projektu Save The Planet (BG01-KA229-079223_3), ktorý na škole realizujeme spolu s ďalšími európskymi školami.

Veríme, že nielen informácie z tohto stretnutia prispejú k postupnej zmene postoja ľudstva k tvorbe odpadu a jeho likvidácii. Začať musíme však sami od seba.

Foto: prezentácia ZeroWaste Slovakia