Aj napriek tomu, že naši žiaci sú doma, tak sa mnohí svedomito pripravujú, nielen na dištančné vyučovanie, ale aj na súťaže, ktoré vyžadujú pomerne veľa času na samoštúdium.

Dňa 8. apríla 2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E: Poznaj a chráň!

V odbore botanika nás reprezentovala Michaela Novotná zo sekundy, ktorá obsadila skvelé 2. miesto, získala 104,7 zo 110 bodov a postupuje na krajské kolo.

Miške blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole 4. mája.

-hk-