V tomto týždni sa modlime za duchovné povolania. Prinášame myšlienku z Posolstva Svätého Otca k tejto téme: