V utorok 20. apríla 2021 sa konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. Od 9.00h sa v online priestore stretli mladšie i staršie družstvá zo škôl Košickej arcidiecézy, aby preukázali svoje vedomosti po preštudovaní troch biblických kníh- Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium sv. Jána. Obe naše družstvá v staršej i mladšej kategórii sa umiestnili v silnej konkurencii na krásnom 2. mieste.

Mladšie družstvo skončilo v celkovom hodnotení len o necelé 3 % za víťaznou školou z Michaloviec. Tvorili ho: Michaela Novotná (sekunda), Mikuláš Gazda (tercia) a Pavol Gazda (kvarta)

Staršie družstvo tvorili naše devy Laura Calková (kvinta), Miriam Hoľková (III.AG) a Katka Gazdová (III.AG). Tým ušiel postup na celoslovenské kolo len o 0,5%!!! za víťazným družstvom z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc.

Všetkým úprimne gratulujeme k tomuto perfektnému úspechu, za chuť a čas študovať Sv. Písmo i za vzornú reprezentáciu našej školy.

ĎAKUJEME.

M.Haňov