V tomto roku sa konal 16. ročník finále súťažnej konferencie Junior Internet. Do tohtoročnej súťaže prihlásilo spolu 319 žiakov základných a stredných škôl 261 online projektov.

Na základe hodnotenia v I. kole súťaže postúpilo do celoslovenského finále 61 projektov. Najlepšie práce v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT odprezentovali ich autori, žiaci základných a stredných škôl, počas videokonferencie, vysielanej naživo 23.  a 24. apríla 2021.

V kategórii JuniorText súťažila aj naša žiačka Eugénia Ficková (III.AG). Téma tohtoročnej súťaže bola: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

Eugénia svojou prácou s názvom „Perpetuum viridi Terra“ obsadila skvelé 2. miesto a po minuloročnom víťazstve opäť dokázala, že vie vyjadriť svoje myšlienky a pracovať s textom.   

Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.