Na základe aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR nie je potrebný covid test pre žiakov, rodičov a zamestnancov pri vstupe do budovy školy. Je však potrebné doložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka resp. žiaka, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Vyučovanie pre 2. stupeň základnej školy a gymnázium bude naďalej prebiehať podľa upraveného rozvrhu v zmysle plánu adaptačného obdobia. 

Tlačivá na stiahnutie: