Dňa 5. mája 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2021.

V celkovo troch kategóriách mala zastúpenie aj naša škola, pričom sa nám podarilo obsadiť dve tretia miesta, a to konkrétne:

I. kategória – poézia – Peter Viňanský

III. kategória – próza – Michaela Novotná.

K umiestneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.