Oznamujeme rodičom a žiakom, že okres Vranov nad Topľou je zaradený v rámci covid mapy medzi červené okresy a z toho dôvodu bude v týždni od 10.5.2021 do 14.5.2021 prebiehať výučba pre triedy II. stupňa gymnázia (II.AG, III.AG, kvinta, sexta) aj naďalej dištančnou formou.

Všetky ostatné triedy gymnázia a základnej školy sa budú vzdelávať prezenčne, ale už podľa štandardného rozvrhu.