Deň Európy si pripomíname 9. mája ako oslavu mieru a jednoty v Európe. Včerajší deň je v našej pamäti uložený ako Schumanov deň, keďže 9. mája 1950 francúzsky minister zahraničia Robert Schuman predstavil vo vládnom vyhlásení plán na zjednotenie Európy, preto sa neskôr stal známym aj pod jeho menom.  Ide o naše spoločné úsilie o mier a jednotu, ku ktorému sa hlási aj naša cirkevná škola. Tento rok z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sme nemohli organizovať spoločné tvorivé aktivity, ale veríme, že množstvo rozdielnych kultúr, jazykov a tradícií v Európe môže byť pozitívnym prínosom pre celú Európsku úniu.

Všetko najlepšie Európa!