Vo štvrtok (6.5) sme oslávili patróna našej školy sv. Dominika Savia sv. omšou a akadémiou, ktorú sme si s pani učiteľkou Katarínou Tomášovou nacvičili.