Na základe rozhodnutia ministra školstva z 13.5.2021 sa s účinnosťou od 17.5.2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že triedy II. stupňa gymnázia (II.AG, III.AG, kvinta, sexta) sa už budú tiež vzdelávať prezenčnou formou, podmienkou zostáva predloženie Vyhlásenia o bezinfekčnosti.

Celé znenie rozhodnutia ministra: https://www.minedu.sk/data/att/19676.pdf