Každý úspech je odzrkadlením úsilia žiakov. V Biblickej olympiáde sme tento rok dosiahli krásne úspechy. Obe naše družstvá v mladšej i staršej kategórii obsadili na arcidiecéznom kole krásne 2. miesto. Okrem vecných darov od rodičovského spoločenstva dostali aj pamätné diplomy za vzornú reprezentáciu školy. Ešte raz blahoželáme týmto žiakom:

Starší žiaci: Katka Gazdová (III.AG), Miriam Hoľková (III.AG) a Laura Calková (kvinta)

Mladší žiaci: Michaela Novotná ( sekunda), Mikuláš Gazda (tercia), Pavol Gazda (kvarta)