Svetový deň včiel 20.máj a trieda Usilovné včielky 3.A

(tr. uč. Janka Marková)