Slovenský inštitút mládeže a informačná sieť EURODESK Slovensko vás pozývajú osláviť Európsky týždeň mládeže online. Počas týždňa plného aktivít môžete spolu s nami diskutovať o relevantných témach pre mladých ľudí, dozvedieť sa o príležitostiach programov EÚ v oblasti mládeže a oslavovať úspešné príbehy angažovaných mladých ľudí.

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24.5.2021 – 28.5.2021. Ide o celoeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú s informačnou sieťou Eurodesk. Do podujatia sa zapájajú všetky štáty Európskej únie a Slovensko nie je ani tento rok výnimkou. Sme hrdí na to, že organizácia podujatia bola na národnej úrovni zverená práve IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže.
 

„Budúcnosť máme vo svojich rukách“, tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad:

  • Aktívna účasť v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru. Ako môžu byť mladí ľudia aktívne zapojení do formovania našej európskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, národnej, nadnárodnej alebo európskej úrovni?
  • Inklúzia a rozmanitosť. Ako môžeme všetci prispieť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti?
  • Zmena podnebia, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Čo môžu mladí ľudia urobiť, aby prispeli k ekologickej dohode EÚ? Aké sú príležitosti zúčastniť sa na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, boj proti zmene podnebia alebo na trvalo udržateľný život?
  • Zdravie a zotavenie. Ako pandémia Covid-19 ovplyvňuje súčasné životné podmienky, vyhliadky a prípadne duševné zdravie mladých ľudí?

Ako odpoveď na hlavnú tému podujatia a jej diskusné témy si pre vás IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s informačnou sieťou Eurodesk Slovensko pripravili sériu 5. webinárov, ktoré sa počas celého týždňa uskutočnia v živom vysielaní na ich sociálnych sieťach vždy o 16:00 h.

Podujatie Európsky Týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo veku 13 – 30 rokov, pracovníkom s mládežou, rodičom, učiteľom, mládežníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, samosprávam a ďalším zainteresovaným stranám.

Sledujte sociálne siete IUVENTA a Eurodesk Slovensko, kde sa dozviete všetky aktuálne informácie o podujatí.