Nedeľa po Slávnosti Zoslania Ducha Svätého (tento rok 30. mája) je v liturgickom kalendári Rímskokatolíckej cirkvi venovaná Slávnosti Najsvätejšej Trojice.

V Gréckokatolíckej cirkvi sa Presvätá Trojica oslavuje v rámci sviatku Svätej Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha, ktoré predstavuje dovŕšenie zjavenia existencie jedného Boha v troch osobách.

Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska gréckokatolícky kňaz a náboženský redaktor Rádia LUMEN Ján Krupa, Slávnosť Najsvätejšej Trojice zaviedol pre celú západnú Cirkev v roku 1334 pápež Ján XXII. „Jej korene treba hľadať najmä v stredovekom Španielsku a Galii, kde sa v obrane proti pretrvávajúcemu arianizmu, ktorý popieral pravé božstvo Krista, rozvinulo mimoriadne zdôrazňovanie Božej Trojice“

Okolo polovice 8. storočia sa v sakramentári Gelasianum Vetus objavuje dodnes používaná omšová prefácia o Najsvätejšej Trojici: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.