Piatok 28.5.2021 sa pre žiakov tried IV.AG a oktáva stal posledným dňom ich pôsobenia na našom Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi.

Žiaci obidvoch tried sa za účasti svojich triednych učiteľov (D. Tušimová a R. Majzlík) a vedenia školy stretli na rozlúčkovej sv. omši v kostole sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou – juh, ktorú pre nich odslúžil p. dekan Štefan Albičuk.

Po sv. omši nasledovalo odovzdanie maturitných vysvedčení a knižných odmien, nejaké to foto a… teraz už len celý život pred nimi.

Ostáva veriť, že toto, takpovediac ľahko získané maturitné víťazstvo, sa v konečnom dôsledku nestane ich životnou prehrou, a že jedine tvrdou prácou požehnanou našim Pánom budú môcť dosiahnuť skutočné víťazstvo.

Ako jeden z nich raz vo svojej práci napísal: „Náboženstvo mi dalo veľa. Hodiny náboženstva mi dali veľa. Som vďačný za hodiny náboženstva.“ prajeme im, aby ich táto vedomosť viedla životom vždy tak, aby sa z nich nikdy nestali „suché figovníky“ a vždy „mali vieru v Boha“. (Mk, 11)