Oznamujeme záujemcom o štúdium na našom gymnáziu, že sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok do 4-ročného študijného odboru.

Termín prijímacej skúšky je 22.6.2021, pričom prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 16.6.2021.

Kritériá prijímacích skúšok: Kriteria_PS_4-rocny_odbor_-_2._kolo(1).pdf