3. júna 2021 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku  uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov  Kubín pre SŠ

Klára Halasová (III. AG) sa umiestnila na 1. mieste v kategórii poézia.

Katarína Gazdová (III. AG) obsadila  1. miesto v kategórii próza.

Našim skvelým recitátorkám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.