Dňa 15.6.2021 sa v rámci projektu Moderná a bezpečná škola (Nadácia Orange) uskutočnil v učebniach informatiky online workshop.

Lektorkou bola Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, ktorá je detskou psychologičkou a zároveň odborným garantom projektu detinanete.sk.

Workshopu sa zúčastnili žiaci prímy až kvarty a hlavnou témou boli závislosti v našom živote – internet, sociálne siete, kyberšikana. Žiaci mali možnosť prostredníctvom zaujímavej a pútavej prezentácie, ktorá bola doplnená praktickými videoukážkami, získať prehľad o tom, s akými nástrahami sa môžu stretnúť pri používaní internetu, mobilov, či sociálnych sietí.

Veľa praktických informácií pre deti a rodičov o tom, ako bezpečne a zodpovedne používať technológie sa nachádza v praktickej príručke projektu detinanete.sk: https://www.detinanete.sk/wp-content/uploads/2018/04/Deti-na-nete.pdf

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.