V čase od 28. júna do 2. júla tohto roku som mal príležitosť zúčastniť sa kurzu pre učiteľov v kolíske európskej civilizácie v meste Atény, v rámci medzinárodného projektu s názvom Vzdelaní učitelia pre modernú školu, ktorý je na našej škole realizovaný prostredníctvom grantového programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1 (2019-1-SK01-KA101-060067).

Kurz pod názvom Digital Storytelling Tools & Educational Video Production – Web 3.0, ktorý bol zameraný, ako už z názvu vyplýva, na tvorbu video-vzdelávacích materiálov a tvorbu edukačného obsahu v rôznych webových aplikáciách. Prínosom pre učiteľov v tomto smere sú metódy, pomocou ktorých, sa obsah vyučovania digitalizuje a spracováva v reálnom čase. Navyše, počas bohatého programu nechýbal čas ani na zdieľanie z problémov digitalizácie obsahu zo života našich škôl. Pridanou hodnotou kurzu bolo bezpochyby aj spoznávanie gréckej kultúry, či samotného mesta Atény, ktoré ponúka historické artefakty z roku 1200 p.n.l.

Z kurzu si odnášam len pozitívne spomienky a zároveň veľa inšpirácie a skúseností z inovatívnych prístupov k práci s obsahom vzdelávania. Pre ilustráciu pridávam aj zopár fotiek.

Mgr. Peter Šnajder