Pri zvažovaní očkovania by sme mali myslieť na to, že vďaka nemu ochránime nielen seba, ale aj svojich najbližších a rodinu. Vďaka zodpovednému prístupu sa vyhneme ťažkému priebehu ochorenia Covid-19 a pomôžeme udržať prezenčné vzdelávanie v školách. Poukázali na to traja najväčší zriaďovatelia cirkevných škôl na Slovensku spoločne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom na pracovnom výjazde v Košiciach.

V rámci kampane „Za otvorené školy“ sa šéf rezortu školstva na výjazdovom rokovaní v Košiciach stretol aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. „Veľmi si cením, že zriaďovatelia cirkevných škôl zdôrazňujú touto cestou potrebu očkovania. Cieľom nás všetkých je, aby žiaci boli v školách, aby sa učili prezenčne s čo najmenším počtom prerušení. Bezproblémovému fungovaniu škôl pomôže každý z nás, ktorý sa zaočkuje a zníži tak aj riziko nákazy ostatných vo svojom okolí,“ zdôraznil Gröhling.

Očkovaním chráni každý človek seba, znižuje riziko prenosu vírusu, chráni svoje okolie a prispieva aj k bezpečne fungujúcim školám. Vyššia zaočkovanosť zároveň pomôže školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby.

„Ako veriaci ľudia máme morálnu povinnosť využiť dostupné prostriedky vrátane očkovania, aby sme ochránili seba, deti a druhých. Žiaci a študenti majú právo napredovať vo vzdelávaní v prostredí, kde sa budú cítiť bezpečne. Dúfam, že katolícke školy budú dobrým príkladom,“ uviedol košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober.

K výzve sa pridáva pridáva aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. „Verím, že každému záleží na zdraví vlastnom, našich blízkych i na zdraví celej spoločnosti, a aj na tom, aby najmladšia časť našej spoločnosti, ktorá je ešte v školskej formácii mohla prežiť blížiaci sa školský rok bez prerušovaní a obmedzovaní. Preto podporujem rozumné kroky, ktoré veda a odborníci v boji s pandémiu ponúkajú a povedú k naplneniu tohto cieľa,“  priblížil vladyka.

Budúci týždeň je zároveň naplánované stretnutie ministra školstva v Prešove aj s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi na Slovensku. „Očkovanie vnímame ako spôsob zodpovednosti aj za životy mladej generácie, dlhé mesiace sme čakali za riešením a východiskom z tejto pandemickej situácie, a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a zamestnancov škôl so zachovaním dobrovoľného prístupu.  V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti s pomocou stavu verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar,“ vysvetlil biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Peter Mihoč.

Kampaňou „Za otvorené školy“ sa snaží rezort školstva s blížiacim sa otvorením školského roka poukázať na dôležitosť a potrebu očkovania. Preto bolo v priestoroch ministerstva zriadené špecializované call centrum na podporu očkovania. Pokračovať sa bude aj v pracovných výjazdoch do všetkých krajov na Slovensku. Doteraz minister školstva navštívil okrem košického, trenčiansky a žilinský kraj. Výzvu podporili aj zástupcovia mladých ľudí naprieč politickým spektrom. K zváženiu možnosti dobrovoľného očkovania vyzvali aj profesné školské organizácie.

Zdroj: https://www.minedu.sk/ockovanie-ako-cestu-k-udrzaniu-prezencneho-vzdelavania-podporuju-aj-traja-najvacsi-cirkevni-zriadovatelia-skol/