Na tomto odkaze si môžete pozrieť všetky príhovory Sv. Otca Františka počas jeho apoštolskej cesty u nás na Slovensku. Ide o paletu skvelých myšlienok, povzbudení, ku ktorým by sme sa mali stále vracať a v srdci si ich uchovať.

Odkaz:

https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107