Európsky deň jazykov v našej škole oslávime výzdobou tried, v ktorých žiaci predstavia vybrané členské krajiny Rady Európy a  svoje vedomosti o týchto krajinách. Triedy, ktoré získajú 1. až 3. miesto čakajú atraktívne ceny. Hodnotenie sa uskutoční počas 2.  vyučovacej hodiny.

 Následne, v čase od 10:30h do 11:00h,  nás čaká konferenčný hovor s pani Emíliou Andrejovou, ktorá pracuje ako prekladateľka pre Zastúpenie Európskej Únie a ovláda 6 cudzích jazykov. Táto aktivita je určená pre žiakov 2. stupňa ( triedy : kvinta, sexta, septima, III.AG, IV. AG)