Dnes sme v našej škole oslávili Európsky deň jazykov, v rámci ktorého triedy predviedli svoje vedomosti o krajinách Európy, ako aj znalosť jazykov týchto krajín. Žiaci ohúrili porotu svojou kreativitou a úžasnou atmosférou podujatia.

Víťazmi súťaže sú:

V kategórií 1. stupeň

  1. miesto – sekunda
  2. miesto – tercia
  3. miesto – VI. A

V kategórií 2. stupeň

  1. miesto – septima
  2. miesto – kvinta, III.AG
  3. miesto – sexta, IV.AG

Následne sa triedy 2. stupňa zúčastnili konferenčného hovoru s p. Emíliou Andrejovou, prekladateľkou pre Zastúpenie Európskej Komisie, ktorá porozprávala žiakom o svojej práci a zároveň ich motivovala k štúdiu cudzích jazykov.

Všetkým  ďakujeme za aktívnu účasť a úžasnú atmosféru.