V piatok 8.10.2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konala tak trošku netradične Noc s Andersenom alias doobedie s Andersenom, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci druhého ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou, pod vedením pani učiteľky Hrubovskej. Žiaci sa dozvedeli, kto to je H.Ch.Andersen, aké rozprávky napísal a prečo ho prirovnávame k hviezde. O hviezdach na nebi nám zase prišiel porozprávať pán hvezdár Róbert Adam z Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Za zaujímavú a nádhernú prednášku o hviezdnej oblohe veľmi pekne ďakujú deti, pani učiteľka a 4 knihovníci. ♥️🥰👍#NocsAndersenom#idemdokniznice+19