V dňoch od 14. októbra do 16. októbra 2021 prebieha už piaty ročník celoeurópskej iniciatívy nazvanej #ErasmusDays.

Aj keď sa Slovensko do tejto aktivity tento rok zapojilo ešte len tretíkrát, počet prihlásených podujatí je dôkazom toho, že myšlienka iniciatívy, ktorou je pripojiť sa malou aktivitou do veľkej komunity Erasmus, sa každým rokom darí podporovať viac a viac.

Minulý rok sa k tejto spoločnej myšlienke pridali rôzne inštitúcie s viac ako 65 podujatiami, ktoré svojou činnosťou spravili niečo pre svoje okolie a svoju komunitu.

Pre tento ročník sa naša škola rozhodla zorganizovať 2 podujatia, ktorými sme chceli jednak zviditeľniť našu školu, program Erasmus, ale predovšetkým podporiť naše okolie.

Prvým podujatím bolo dobrovoľné darovanie krvi, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci z tried 3. a 4. ročníka nášho gymnázia.

Mladší žiaci 5. a 6 ročníka CZŠ zasa svojou činnosťou prispeli k skrášleniu okolia dvora, a to vyzbieraním drobného odpadu z nedávnej rekonštrukcie strechy budovy školy.

Všetkým zúčastnením žiakom a pedagógom srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie činnosti smerujúce k rozvoju nášho okolia.