Aj my sme sa dnes pridali k celosvetovej aktivite „Milión detí sa modlí ruženec“. Každoročne sa táto modlitbová aktivita uskutočňuje 18. októbra o 9.00 h. Vychádzajúc z hesla sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“, každoročne Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) organizuje modlitbovú reťaz po celom svete s hlavným úmyslom: za mier a pokoj vo svete. Tento rok sme sa modlili pod patronátom sv. Jozefa, v ktorého roku sa ešte stále nachádzame a taktiež za odvrátenie pandémie koronavírusu.

Práve kvôli pandemickým pravidlám sa na hlavnej chodbe modlili len zástupcovia piatich našich tried- V.A, VI.A, sekundy, tercie a kvarty. Ostatní žiaci a učitelia sa pripojili k modlitbe ruženca prostredníctvom nášho školského kanála na platforme Youtube.

Veríme, že sme aj našou modlitbou prispeli k hlavnej myšlienke tejto aktivity.

Aj žiaci nášho prvého stupňa sa pripojili k tejto celosvetovej aktivite, ktorej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.” Tento rok sa naši mladší žiaci spojili v modlitbe v kostole Sv. Františka z Assisi.

Pozrite si foto z obidvoch akcií: