V sobotu 23.10.2021 naši maturanti zo IV.AG ďakovali za svoju mladosť a štúdium počas slávnostnej sv. omše v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove- juhu. Sv. omšu celebroval pán dekan ThLic. Štefan Albičuk,PhD., duchovný správca školy a kázeň predniesol vdp. Marcel Puškáš- bývalý kaplán farnosti Vranov- juh. Z 3333 ciest života je len jedna správna a na to musí prísť každý jeden z nich, ktorá z nich to je. Slová piesne Život od Jaromíra Nohavicu poslúžili ako podklad pre myšlienky kázne. Okrem toho je dôležité sa vždy správne rozhodnúť ako slepec Bartimej z nedeľnajšieho evanjelia, ktorého sa Ježiš opýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ – „Aby som videl!“ Aby som videl, po akej ceste mám kráčať. To je pre mladého človeka a obzvlášť pre maturanta v dnešnej dobe veľmi dôležité.

Po sv. omši odovzdala svojim maturantom zelené stužky nádeje ich triedna učiteľka Mgr. Ewka Agnieszka Grajcarová a potom nasledovalo slávnostné posedenie za dodržania všetkých pandemických opatrení.

Fotky si môžete pozrieť tu: