Pedagogická rada GFA a 2 stupňa CZŠ za 1. štvrťrok sa uskutoční dňa 10.1.2019 (streda) o 13.30 hod. v budove na RO, Školská 650.

Zameraná bude na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správanie žiakov za sledované obdobie.