Jedna z prvých viet, ktorú sme minulý pondelok počuli hneď z rána. A prečo? Odpoveď na túto otázku sa pokúsim zodpovedať v nasledujúcich riadkoch.

Dôvodom bola zmena miesta nášho pobytu, ktorým sa na týždeň od 15. do 19. novembra stálo juhofrancúzske mesto Toulouse, centrum oblasti známej tiež ako Okcitánia. Dvaja zástupcovia našej školy (M. Haňov a R. Majzlík) sa počas tohto týždňa zúčastnili projektového stretnutia učiteľov zodpovedných za prípravu a realizáciu spoločného projektu programu Erasmus+ s názvom Literacies at the service of integration & citizenship. Škola Collège Henri de Toulouse nachádzajúca vo 4. najväčšom meste Francúzska tak privítala okrem našich účastníkov projektu, aj koordinátorov projektu z Portugalska, Talianska a Španielska.

Hlavným cieľom spomínaného projektu je rozvoj základnej čitateľskej gramotnosti, podpora školských knižníc, a to všetko na pozadí uplynulého 75-tého výročia od ukončenia II. svetovej vojny, ktoré si svet pripomenul v roku 2020, kedy bol tento projekt koncipovaný.

Vďaka pomerne náročnému programu nám tento týždeň ubehol rýchlo, no aj napriek tomu sa nám podarilo navštíviť aj neďaleké pútnické miesto Lourdes, či spoznať život v úzkych uličkách pozdĺž rieky Garonne.

Projekt, ako aj všetky jeho aktivity, sú financované vďaka finančnej podpore programu EÚ, Erasmus+. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v Taliansku v partnerskej škole ISTITUTO COMPRENSIVO San Domenico Savio, v meste San Gregorio di Catania, na ostrove Sicília, ktorého sa na prelome marca a apríla 2022 zúčastnia aj žiaci.