V pondelok 29.11.2021 po 1. adventnej nedeli o 8.00h príde pán kaplán Mgr. Ladislav Varga, aby nám v rámci individuálnej pastorácie požehnal triedne adventné vence.

Požehnanie vencov bude prebiehať od 8.00h na hlavnej chodbe školy. Každý triedny učiteľ prinesie adventný veniec svojej triedy, pán kaplán ho požehná a následne triedny učiteľ prinesie veniec do svojej triedy, kde sa žiaci pri prvej zapálenej svieci pomodlia desiatok sv. ruženca pred vyučovaním.