V stredu 8.12.2021 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie vás všetkých srdečne pozývame na slávenie sv. omše. Sv. omša pre celú našu školu začne o 9.00h a bude prenášaná prostredníctvom nášho školského Youtube kanálu.

V tento čas nebude žiadna vyučovacia hodina, ale každý sa pripojí na sv. omšu.