Dňa 8. a 16.12. 2021 trieda kvinta na hodinách občianskej náuky  dostala príležitosť zúčastniť sa besedy  s pani psychologičkou Martou Jonášovou.

V období celosvetovej pandémie nám to prišlo viac než vhod, pretože sme sa dozvedeli nejaké nové spôsoby riešenia našich problémov. Taktiež nám priblížila svoje povolanie a viacerým žiakom zmenila názor na psychológiu ako vedu. Vysvetlila nám ako sa vyrovnávať s ťažkými situáciami, ktoré prežívame aj v tomto náročnom období. Neobišli sme ani tému vzťahov a dôležitosť komunikácie zoči-voči druhým ľuďom. Taktiež veľmi trefne odpovedala na naše otázky a výborne nám objasnila každú problematiku, ktorá sa môže vyskytnúť aj v našich životoch. V týchto ťažkých časoch nám prišlo povzbudenie zo strany odborníka veľmi vhod. Opäť sme dostali možnosť načerpať psychických síl do nastávajúcich týždňov. Za krátky čas sme sa toho dokázali veľa naučiť a obohatiť naše „hlavy“ o nové poznanie a rôznorodé informácie.

Za túto možnosť sme veľmi vďační a dúfame, že si to ešte niekedy zopakujeme.

Trieda Kvinta