Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_262.pdf .

Minister školstva zároveň vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

Pri nástupe na prezenčné vyučovanie je potrebné, aby rodič vypísal Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx (možné aj elektronicky cez rodičovské konto edupage).