Okresné kolo z nemeckého jazyka sa uskutočnilo tento týždeň dňa 19.1.2022, sme veľmi vďační všetkým, ktorí našu školu reprezentovali. Úspešným žiakom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z úspechu a postupu do krajského kola, a to Alenke Vidovej a Katke Gazdovej.