Dňa 27.januára 2022 – štvrtok o 14.00 sa uskutoční pedagogická rada GFA a 2 stupňa CZŠ – hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2021/2022 .