Erasmus+ na Slovensku vytvára už 23 rokov množstvo skvelých príležitostí pre žiakov, študentov, pedagogických a odborných zamestnancov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov aj samotným mladým ľuďom stráviť čas v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, rozšíriť si obzory, získať nové zručnosti a kompetencie a následne sa uplatniť lepšie na trhu práce.

V rámci konferencie Vízie Erasmus+, ktorá sa konala 28.1.2022 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sme boli ocenení ako víťazná škola súžaže “Inspirations and innovations Erasmus+” v kategórií internacionalizácia.

Záznam z priameho vstupu do virtuálnej konferencie si môžete pozrieť v nasledujúcom zázname.