Pozývame budúcich prváčikov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023, ktorý sa uskutoční 7.4.2021 od 14:30 do 17:30 hod. v budove školy Bernolákova 92. Prihlášku je možné vyplniť aj elektronicky: https://cssvranov.edupage.org/register/