Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj u našich prváčikov. Tu sme sa zamerali na budovanie a upevňovanie dobrého kolektívu. Pracovali sme v duchu hesla: Milovať znamená odpúšťať si a navzájom si pomáhať. Za odmenu získali malé čokoládové srdiečka. Vo vzájomnej tolerancii a pomoci sa niesol aj čas strávený hrami a rôznymi aktivitami v školskom klube detí s p. uč. K. Tomášovou.

Nech ste si navzájom darom 

tr. uč.: M. Vargová