Na dnešnej hodine biológie sme spolu so žiakmi zo sekundy vyrábali funkčný model dýchacej sústavy človeka z bežne dostupného materiálu. Žiaci boli veľmi tvoriví a vyskúšali si, ako reálne fungujú pľúca na vytvorených modeloch.

D.Tušimová