Skvelá správa dnešného dňa,

Minulý týždeň sa naše dve žiačky z Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou Eugénia Ficková a Veronika Gdovinová  zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Obe naše dievčatá podali super výkon a umiestnili sa vo svojich kategóriách na medailových pozíciách.

Eugénia Ficková v kategórii 2B obsadila 1. miesto a zabezpečila si postup na celoslovenské kolo.

Veronika Gdovinová  sa v kategórii 2A  umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne im všetci blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Eugeniku budeme povzbudzovať v príprave a držať prsty v súťaži na celoštátnom kole.

Zároveň veľká vďaka patrí aj našim učiteľom – Mgr. Ewe Agnieszke Grajcarovej a PaedDr. Róbertovi Majzlíkovi, ktorí tieto žiačky vyučujú a podieľali sa na ich príprave.         

Katarína Nemcová