Od popolcovej stredy 2.3.2022 začíname v našej škole pôstnu aktivitu „ODROBINKY“. Jej hlavným cieľom je priniesť obetu a modlitbu za mier na Ukrajine každodenným konaním malých skutkov („odrobiniek“). Každý pôstny týždeň až do veľkej noci bude niesť v sebe jednu veľkú tému a konkrétne malé každodenné skutky lásky („odrobinky“). O každej konkrétnej „odrobinke“ budete informovaní prostredníctvom platformy Edupage vždy v predvečer nasledujúceho dňa. Taktiež prostredníctvom školskej stránky, informačného panela na hlavnej chodbe školy, učitelia v zborovni. Hlavná téma týždňa bude vždy lemovať vstupný portál školy.

Hlavná téma 1. týždňa (2.3.-4.3.2022)- PÔST

„ODROBINKY“ 1. týždňa:

2.3.2022- Popolcová streda– Pridáme sa k celosvetovej aktivite, ktorú vyhlásil Sv. Otec František po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo štvrtok 24.2.2022- Celosvetový prísny pôst za mier na Ukrajine

3.3.2022- Štvrtok po popolcovej stredePôst od sociálnych sietí– zrieknutie sa komunikácie a rolovania na sociálnych sieťach ako obeta za mier na Ukrajine. V rámci prevencie správneho používania sociálnych sietí a ochrany pred dezinformáciami na sociálnych sieťach si každý učiteľ pripraví v triedach krátky vstup zameraný aj na diskusiu.

4.3.2022- Piatok po popolcovej stredePôst od mäsa a sladkostí– v prvý piatok mesiaca marec pridávame k pôstu od mäsa aj pôst od sladkostí ako obetu za mier na Ukrajine. Prevenciou bude aj na hodinách biológie, či chémie diskutovať o nadmernej konzumácií cukru a na iných predmetoch o zdravom životnom štýle.

Hlavné témy ďalších týždňov: ALMUŽNA (7.3.-11.3.2022)- celý týždeň budeme mať zbierku pre utečencov v Domčeku vo Vysokej nad Uhom, MODLITBA (14.3.-18.3.2022), MILOSRDENSTVO (21.3.-25.3.2022), RADOSŤ (28.3.-1.4.2022), SVÄTOSŤ (4.4.-8.4.2022), TICHO (11.4.-13.4.2022)

Do konca tohto týždňa prijímame nápady konkrétnych „odrobiniek“ na nasledujúce týždne. Buďte kreatívni! Tešíme sa na spoločný pôstny čas plných našich obiet za mier na Ukrajine.